Verkocht

Hegedyk 52, Luxwoude

Unieke kans op een unieke plek! Aan de rand van het dorp.

 

 

Unieke kans op een unieke plek!

Aan de rand van het dorp , een bijna oneindig uitzicht en een kavel die je helemaal naar eigen inzicht kunt inrichten?

Dat kom je tegenwoordig bijna niet meer tegen. Maar af en toe ontstaat er ineens toch zo’n mogelijkheid. Hecht je waarde aan vrijheid, privacy, natuur, veel ruimte, maar niet in de middle of nowhere? Dan hoef je niet verder te zoeken. Aan de Hegedyk 52 in Luxwoude zijn al deze elementen volop aanwezig.

De woonkavel die in het geheel woonbestemming heeft is circa 5.100 m2 groot. Daarnaast en erachter is nog een agrarisch perceel grond gelegen van circa 1,75 hectare groot. Ideaal voor de paardenliefhebber maar ook prima te verpachten of eventueel te verkopen aan een agrariër. 

Het aanwezige huis dient te worden gesloopt. Binnen het aanwezige bouwblok kan uiteraard een nieuwe woning worden gebouwd. Door de gunstige bestemming zijn er ruime mogelijkheden voor het oprichten van een bijgebouw of bijgebouwen. 

Open Huis

Er is de mogelijkheid om de woning en het perceel te bezichtigen. Dit kan op woensdagmiddag 27 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur en op zaterdagmiddag 30 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur. Uiteraard worden tijdens de bezichtigingen de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. Dat betekent niet meer dan 2 personen tegelijk in de woning en altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

Inschrijving

Alle belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk vrijdag 12 juni 2020 (18.00 uur) een schriftelijk bod uit te brengen op de percelen met een minimum van € 335.000 kosten koper. Dit kan middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier (op te vragen bij de makelaar). De verkoper houdt zich het recht van gunning voor.

Eventuele voorlopige gunning zal plaats vinden op 19 juni 2020. De definitieve gunning zal plaats vinden uiterlijk 1 augustus 2020.

Bijzonderheden

Over de mogelijkheid tot bouw van een nieuwe woning dient de geïnteresseerde zich te wenden tot de gemeente Opsterland. Over afmetingen, plaats op de kavel, volumes etc. worden geen mededelingen gedaan en afwegingen hieromtrent vinden op eigen risico plaats. Er is geen riolering aanwezig. In het schuurgedeelte zijn platen met asbest verwerkt. Bij de sloop van het pand dient hiermee rekening te worden gehouden. Er is geen informatie bekend over de bodemkwaliteit. Er zijn geen redenen om te vermoeden dat er verontreiniging aanwezig is maar verkoper is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de bodemkwaliteit. 

Gunning 

Verkoper neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse het hoogste bod te zijn. Het is mogelijk, dat iemand met een lager bod, echter zonder ontbindende voorwaarden, toch het beste bod heeft omdat de hogere bieder met een ontbindende voorwaarde biedt. Ook de aanvaardingsdatum kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw bod.